WAARDES

Laerskool Montagu is ʼn waardegedrewe skool wat Christelike en universele waardes belangrik ag en in ons skoolgemeenskap doelgerig nastreef.

Die uitleef van hierdie waardes word gekoppel aan ʼn jaartema, waaraan maandelikse waardes gekoppel word. Weekliks word onderafdelings van die maand se waarde beklemtoon, waar leerders wat die waarde op ʼn besondere wyse uitgeleef het, erkenning kry deur ʼn pragtige sertifikaat wat tydens saalopening uitgedeel word. Leerders kry verdere erkenning deur positiewe punte op hul gedragsrekord te ontvang.

Die WKOD het twee projekte, wat by mekaar aansluit, geïmplementeer in elke skool in die Wes-Kaap. Dit staan bekend as die Transform to Perform en Change Mindset projekte. Hierdie waardegedrewe projekte sluit perfek aan by die waardegedrewe stelsel van die skool, wat reeds vir etlike jare formeel bestaan.

Die skool het in Augustus 2023 begin met die Brain Tribe program.

Waardes

Brain Tribe is ʼn projek wat geloods is vanaf graad een tot en met sewe. Die program raak baie aspekte aan, onder meer emosionele intelligensie, besluitneming, hoe om konflik te hanteer en die invloed van emosies op jou menswees. Die begrippe word daagliks in die klasse toegepas en ons glo dat ons ʼn positiewe verskil by ons leerders oor die langtermyn sal sien