LEERDERS

Leerder
Leerder
Leerders
Leerder
By Laerskool Montagu kry ons leerders die geleentheid om op verskeie gebiede te ontwikkel, bv. akademie, kultuur, sport en sosiaal.

Om leierskap te bevorder, word die graad 7’s in taakgroepe ingedeel, waar hulle sekere verantwoordelikhede het om te verrig. Jaarliks word ook 12 prefekte gekies. Hiérdie leerders woon ‘n prefekte-oriëntering by om hulle voor te berei vir die jaar se werk.

Die skool se koerant, die LM Skakel, verskyn kwartaalliks met interessante nuusgebeure. ‘n Redaksie, bestaande uit gr. 7-leerders, is verantwoordelik hiervoor.

Entrepreneursdae word elke Vrydag gehou, waar elke klas ‘n beurt kry om produkte te verkoop. Tydens ope-dae kan enige leerder produkte verkoop en so sy/haar sakgeld aanvul.

Lentedag word elke jaar by die Monties gevier. Kaartjies word uitgedeel, speletjies word aangebied en wors word gebraai.

Die Landsdiens bied gereeld baie interessante aktiwiteite aan, soos die Landsdienskampe.

Valentynsdag word jaarliks gevier met die uitdeel van kaartjies en boodskappies. Leerders kan op dié dag rooi of wit aantrek.

Die Monties het jaarliks ‘n muntlegging waar almal die geleentheid kry om ‘n bydrae te maak aan ‘n gekose organisasie. So leer ons die Monties van omgee, naasteliefde en dankbaarheid.

Burgerskap word ook aangemoedig deur bv. op dae wat die Springbokke of Proteas speel, groen en goud aan te trek om ons ondersteuning te wys.

Daar word moeite gedoen met die aanleer van waardes. Elke week is daar ‘n spesifieke waarde/eienskap, waarvoor ‘n leerder in elke klas ‘n sertifikaat kan ontvang.

Aan die einde van die jaar, woon die Monties ‘n kerkdiens by waartydens ons God dank vir Sy seën.

Leerders
Leerder
Leerders
Leerder
Leerder
Leerders