FINANSIES

SKOOLFONDS 2024

Totale skoolgeld vir 2024 sal R13 420 beloop met die volgende betaalplan:

Eerste betaling van R1 220 betaalbaar voor 31 Januarie 2024, plus tien verdere paaiemente van R1 220 elk maandeliks vooruitbetaalbaar vanaf 1 Februarie 2024 tot 1 November 2024.

REKENAARGELETTERDHEID

Ekstra Rekenaargeletterdheid: Klasgeld is R1 000 per jaar betaalbaar voor 31 Januarie 2024, of R300 per
kwartaal betaalbaar teen die tiende skooldag van elke kwartaal.

Rekenaargeletterdheid-onderrig is opsioneel, daarom word slegs leerders wat dié betaling maak tot die lokaal toegelaat. Ekstra tyd binne die rooster word hiervoor ingeruim.