BELANGRIKE INLIGTING

Beleide, reëlings en dokumente van die skool is hier beskikbaar om afgelaai te word.

GEDRAGSKODE

Gedragskode (Reëls en Kleredrag)

SKOOLTYE

Skooltye 2024

HUISWERKBELEID - GF

Huiswerkbeleid van die Grondslagfase.

HUISWERKBELEID - IF

Huiswerkbeleid van die Intersenfase.

PAIA - Afrikaans

Handleiding ingevolge Artikel 14 van die Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting (PAIA) vir Laerskool Montagu.

PAIA - Engels

Manual in terms of Section 14 of the Promotion of Access to Information Act (PAIA) for Montagu Primary.