AANSOEKVORMS

Neem asseblief kennis dat aansoeke aanlyn by die WKOD se webtuiste gedoen moet word.

Die uitslag van die aansoek sal ook op die aanlynsisteem verskyn.

GRAAD 1 OUERAANSOEKE vir 2025:
Alle aansoeke vir toelating word alleenlik op die WKOD se webblad gedoen by: Admissions – Western Cape Education Department

• 11 Maart 2024: Aansoeke om toelatings vir graad 1 en graad 8 open (alle gewone openbare skole).
• 12 April 2024: Aansoeke om toelatings vir graad 1 en graad 8 sluit (alle gewone openbare skole).
• 15 April tot 17 Mei 2024: Skole verwerk graad 1- en graad 8-aansoeke.
• 15 Junie 2024 tot wanneer plasing afgehandel is. Ouers word van plekke in kennis gestel, en moet dit binne drie dae aanvaar en bevestig.

 

GRAAD 2 -7 OORPLASINGS:
Prosedure vir oorplasingsaansoeke (graad 2 tot 7 en graad 9 tot 12)

• Let daarop dat ouers nie meer self ’n aansoek om ’n oorplasing op die SAMI-stelsel kan doen nie.
• Ouers moet ’n gedrukte afskrif van ’n oorplasingsaansoekvorm invul en die voltooide vorm met die stawende dokumente na die skool van hul keuse of hul naaste distrikskantoor stuur.
• Skole sal slegs aansoeke kan vaslê in gevalle waar ’n ouer versoek dat die leerder na daardie spesifieke skool oorgeplaas word.
• 1 Augustus 2024:l Stelsel open vir skole en distrikte om oorplasingsaansoeke op die SAMI-stelsel (alle gewone openbare skole) vas te lê.
• 16 Augustus 2024: Stelsel sluit vir skole en distrikte om oorplasingsaansoeke op die SAMI-stelsel (alle gewone openbare skole) vas te lê.
• 1 tot 18 Oktober 2024: Skole vul beskikbare plekke.
• 1 Oktober 2024 tot wanneer plasings afgehandel is Ouers word van plekke in kennis gestel, en moet dit binne drie dae aanvaar en bevestig.