Nuutste Nuus

Jaarverslag 2019

 

 

The Hills Challenge

 

 

Kwartaalprogram - Kw4

 

 

Volg ons nuutste gebeure:

 

 

Ondersteun ons skool:

Die Biblioteek is 'n bedrywige lokaal. Uiteraard word boeke uitgeneem vir die genot van lees. Dit word egter ook gebruik vir navorsing om take te voltooi en om boekverslae te skryf of as mondelinge onderwerp aan te bied. Leerders, sowel as onderwysers, maak in groot mate gebruik van die biblioteek sodat die leerder sy/haar volle potensiaal kan ontwikkel. Gemiddeld word daar tussen 350 en 420 boeke per week uitgeneem.

 

Die skool se Jaartema, (hierdie jaar Vasberade op Arendsvlerke) bied ‘n wye uitbeeldingspotensiaal. Die hooftema, sowel as subtemas per maand en week, word op die kennisgewingbord in die portaal van die biblioteek toegelig aan die hand van prente en verduidelikende aantekeninge. Hierdie prente, plakkers en ander hulpmiddels illustreer grafies hoe leerders dit in hul daaglikse optrede kan uitleef.

 

Daar word ook elke jaar ‘n aantal boekuitstallings aangebied wat leerders, ouers en lede van ons plaaslike gemeenskap die geleentheid bied om nuwe boeke aan te skaf. Terselfdertyd trek die skool voordeel daaruit deurdat ons 'n goeie korting op aankope kry, of as alternatief, 'n aantal nuwe boeke wat ons boekevoorraad uitbrei.

 

Wat werkswyse betref, word daar elke kwartaal ‘n biblioteekleier vir elke graad en seksie aangewys. Dit is vir leerders dan ook ‘n eer om in die hoedanigheid sy/haar leierskapspotensiaal te benut. Verder word daar ook elke week twee leerders aangewys wat die voorreg het om behulpsaam te wees deur uitleenkaartjies en boeke agter die uitleentoonbank te stempel.

 

'n Altyd-gewilde bykomende aktiwiteit in die biblioteek is dat leerders toegelaat word om legkaarte te bou wanneer hulle reeds boeke uitgesoek het. Benewens die genot daarvan, leer hulle om met mekaar saam te werk: legkaarte bied die geleentheid om die vaardigheid te ontwikkel om 'n geheel saam te stel uit verskillende dele. Legkaarte bevat dan ook in sommige gevalle geografiese, geskiedkundige of biologiese feite.

 

Voorwaar 'n leerskool vir die lewe.

 

Biblioteek

 

 

RSS

CopyWrite

© 2016 Laerskool Montagu All Rights Reserved