Nuutste Nuus

 

Kwartaal 1:

 

OB3 - ALGEMENE OUERBRIEF EN GROEPINDELING

 


 

The Hills Challenge

 

 

Volg ons nuutste gebeure:

 

 

Ondersteun ons skool:

Aansoekvorms:

Aansoekvorm - Buiteblad

Aansoekvorm

 

Dokumentasie wat u benodig:

Finansiële ooreenkoms

Gedragskode vir leerder

 

Die volgende moet die voltooide aansoek vergesel:

Afskrif van ID (geboortesertifikaat) van leerder
Afskrif van ID van beide ouers/voog
Nuutste vorderingsverslag
Oorplasingsertifikaat (CEMIS) indien van toepassing
Afskrif van kliniekkaart
Getekende gedragskode

RSS

CopyWrite

© 2016 Laerskool Montagu All Rights Reserved