Nuutste Nuus

 

Kwartaal 4:

 

OB50 - Montienuus (16 Nov)

 

OB48 - Montienuus (9 Nov)

 

OB47 - Montienuus (2 Nov)

 

OB45 - Montienuus (26 Okt)

 

OB44 - Montienuus (19 Okt)

 


 

Klerewinkel:

 

Nuwe Klere Bestelvorm

 


 

Volg ons nuutste gebeure:

 

 


 

Ondersteun ons skool:

 

 

 

Grondslagfase

In die Grondslagfase beskik ons oor twee klasse per graad waar goed-opgeleide onderwysers leerders aanmoedig om hulle volle potensiaal te ontwikkel. Daar word gepoog om die leerder-onderwysergetalle in hierdie fase so laag as moontlik te hou sodat ons 'n goeie grondslag vir die leerders kan lê. Ons skool het ook 'n Leerondersteuningspos waar leerders onttrek word gedurende skoolure en ekstra hulp word ook aan hulle gebied. Benewens die toegeruste klaskamers, is daar ook 'n speelgrond waar die leerders na hartelus kan klim en klouter.

 

Bekwame onderwyseresse woon gereeld vergaderings by om op hoogte te bly van die nuwe kurrikulum.

 

Ons handhaaf 'n hoë standaard en ons gaan hierdie jaar aansluit by ons jaartema: Die tyd is nou.

 

Ons graad 3 leerders doen elke jaar baie goed in die sistemiese toetse van die WKOD.

 

Vanaf 2013 neem ons ook aan die Conquesta vraestelle deel.

 

Gedurende die kwartaal word die leerders elke week beloon met sertifikate vir verskeie aspekte.

 

Aan die einde van die jaar, tydens die Erkenningsaand, word die leerders elkeen met 'n sertifikaat beloon. Daar word ook medaljes aan die top-presteerders in Afrikaans, Engels en Wiskunde toegeken.

 

Intersenfase

Die Intersenfase beskik oor twee klasse per graad. Daar word gepoog om die klasse so klein as moontlik te hou, sodat individuele aandag makliker aan die leerders gegee kan word.

 

Bekwame en toegewyde onderwysers beywer hulle om met die nuutste tegnologie die Monties kreatief en innoverend by die leerproses te betrek. Daar word hoë eise aan die leerders gestel en hulle word aangemoedig om vir hulself mikpunte te stel en doelgerig daarna te streef.

 

Ons jaartema vanjaar is: Die tyd is nou. Ons koester hoë verwagtinge van ons leerders en glo dus dat elke leerder die deur na nog ‘n suksesvolle jaar in Montieland sal oopsluit.

 

Ons leerders word deur die jaar beloon by ons saalbyeenkomste met sertifikate wat aan hulle toegeken word vir verskillende aspekte rakende die akademie.

 

Die hoogtepunt van ons akademiese jaar is ons Erkenningsaand waar ons leerders beloon word vir hul harde werk. ‘n Akademiese Prestasietoekenning word ook kwartaalliks aan leerders toegeken.

 

Ons leerders neem ook jaarliks deel aan verskeie olimpiades en kompetisies (Wiskunde en Tale) waarin hulle uitstekende resultate behaal. Van ons deelnemers behaal 100% in die Conquesta Olimpiade. Voorwaar ‘n uitsonderlike prestasie. Ons Graad 6 –leerders presteer uitstekend in die jaarlikse WKOD Sistemiese Toetse in Wiskunde en Huistaal.

 

Die leerders besoek ook weekliks die rekenaarklas, waar hulle dan ook die geleentheid kry om remediërende of aanvullende werk te doen ter versterking van die akademie. Die leerders volg die CAMI Program om hul vaardigheid in Wiskunde te verbeter en te versterk.

 

Akademie

 

 

RSS

CopyWrite

© 2016 Laerskool Montagu All Rights Reserved